ประเมินความเสี่ยงของภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินอันเป็นผลข้างเคียงของยายับยั้งที่ใช้กับภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ ภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับความจำเสื่อม การใช้เหตุผล หรือทักษะการคิดอื่นๆ โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะสมองเสื่อม โดยคิดเป็น 60%-80% ของผู้ป่วยทั้งหมด ยา CheI

รวมทั้ง Donepezil, galantamine และ rivastigmine ช่วยเพิ่มการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจความเสี่ยงของภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินจะแตกต่างกันไปตาม CheI แต่ละตัว การใช้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในระดับประเทศ เราพบว่า Donepezil มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 13% ของ OAB เมื่อเทียบกับ rivastigmine ในขณะที่ไม่มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันของ OAB กับ galantamine และ rivastigmine การใช้ข้อมูล Medicare การศึกษาตรวจสอบผู้ใหญ่ 524,975 คน (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ที่มีภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นผู้ใช้ ChEI (donepezil 80.72%, rivastigmine 16.41%, galantamine 2.87%) ผลลัพธ์หลักที่น่าสนใจคือการวินิจฉัย OAB หรือการสั่งจ่ายยา antimuscarinics ยาที่ช่วยแก้ไขกระเพาะปัสสาวะไวเกินภายในหกเดือนหลังจากเริ่ม ChEI แม้ว่าการศึกษาบางส่วนได้ดำเนินการเพื่อประเมินผลของ CheI และการใช้ยาต้านมัสคารินิกทั้งหมด แต่ก็มีการศึกษาเพียงไม่กี่ชิ้นเกี่ยวกับผลกระทบของ CheI แต่ละตัวต่อความเสี่ยงของ OAB การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าการใช้ ChEIs เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการได้รับยาต้านมัสคารินิก