โรคพาร์กินสันอาจได้รับแรงผลักดันส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์ทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของเซลล์ ซึ่งขัดขวางระบบการล้างข้อมูลในเซลล์ที่สำคัญ ซึ่งนำไปสู่การแพร่กระจายของการรวมตัวของโปรตีนที่เป็นอันตรายในสมอง กระบวนการขับโรคที่เห็นได้ชัดนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาสารประกอบที่สามารถยับยั้งกระบวนการของโรคที่แพร่กระจายในสมองโดยเฉพาะ

โรคพาร์กินสันส่งผลกระทบต่อผู้คนประมาณหนึ่งล้านคนในสหรัฐอเมริกา ไม่ทราบทริกเกอร์ที่แม่นยำ แต่เกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์ประสาทในลำดับลักษณะเฉพาะผ่านบริเวณสมองที่สำคัญ การฆ่าเซลล์ประสาทที่สร้างโดปามีนชุดเล็กๆ ในสมองส่วนกลางทำให้เกิดอาการสั่นแบบคลาสสิกของพาร์กินโซเนียนและความบกพร่องในการเคลื่อนไหวอื่นๆ อันตรายต่อบริเวณสมองส่วนอื่นๆ ส่งผลให้เกิดสัญญาณของโรคอื่นๆ รวมทั้งภาวะสมองเสื่อมในระยะสุดท้ายของโรคพาร์กินสัน กลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดซึ่งภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้นในช่วงต้นของโรคเรียกว่า Lewy Body Dementia (LBD) และส่งผลกระทบต่อผู้คนประมาณ 1.4 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา